Atelier de construcţii păpuşi cu ANDRA-ELENA BURLACU

Andra Elena Burlacu

Sunt unul dintre fondatorii şi coordonatorii Arena Copiilor. Supraveghez permanent asupra bunului mers al activităţilor din Arena Copiilor şi cred într-o colaborare strânsă în triada părinte-copil-învăţător. Sunt licențiată în Artele Spectacolului, programul de studiu Actorie/Păpuși/Marionete al Facultății de Teatru, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iași. Am absolvit si modul psihopedagogic al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul universităţii. În anul 2012 am înfiinţat trupa de teatru Marionnette Show cu care am susţinut peste o sută de spectacole ce au ca scop divertismentul, dar şi educaţia copiilor.

Ce mă recomandă:

11 ani de experienţă în domeniul actoriei/păpuşi/ marionete

8 ani de experienţă ca mamă

6 ani de experienţă cu copii în spectacolele şi petrecerile susţinute

comunic direct şi deschis

capacitatea de adaptare la noi provocări şi la diverse situaţii educaţionale organizatorice şi administrative.